Διστόμου 5-7, Εντός Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Μαρούσι, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
+30 6972220301 κα Μπότση Μαρία (Γραμματεία), +30 2106862532 - Κινητό Καθ. Μ. Κανταρτζής +30 6944587388

Δημοσιεύσεις

  1. Διδακτορική διατριβή

Spontanruptur des Osophagus in einer eingeklemmten papaosophagealen Hernie mit gleichzeitiger bilionteraler Fistel und Gallensteinileus, Kantartzis M., Inauguraldissertation, Dusseldorf 1979

  1. Υφηγεσία

Notfallrevaskularisation des Myokards bei akutem Koronararterienverschluss: Kardioplegie oder ischamischer Herzstillstand ? Kantartzis M., Habilitationsschrift, Dusseldorf 1992

  1. Συγγραφική δραστηριότητα

Experiences with the Russian SPTU Stapler Kantartzis M., J.Lersmacher, J.Winter, E.Hoffmann in: “The current Practice of Surgical Stapling” Ravitsch, M.M., F.M.Steichen, R.Welter (ed) Lea and Febiger, Pennsylvania (1990) ISBN 0-8121-1328-4

Thoraxchirurgische Aspekte bei Patienten mit Polytrauma Kantartzis M., P.von den Driesch, M.Varney, H.D.Schulte, W.Bircks in: “Das Polytrauma: Diagnostik-Therapie” Hrsg: W.Kozuschek, H.B.Reith Freiburg, Karger (1993) ISBN 3-8055-5796-5

Surgery with ischemic cardiac arrest or with cardioplegia in case of acute coronary occlusion? A study in anesthetesed pigs. Kantartzis M., U.Sunderdiek, J.D.Schipke, C.J.Preusse, H.D.Schulte, W.Bircks, Edited by S. Hagl, Innovations Verlag (1994), ISBN 3-89043-019-8

  1. Δημοσιεύσεις

Spontane Osophagusruptur, Kantartzis Μ., W.lrmer, Th.Sommer, M.Garcia, Chirurg 51, 606-608 (1980)

Lungenhamartome: Differentialdiagnose und Therapie Kantartzis M., Th.Sommer, M.Garcia, G.E.Schubert Med.Welt19, 691-693 (1980)

Arterial Fibromuscular dysplasia, Lesch, R., M.Kantartzis, Th.Sommer, M.Garcia, Thorac. Cardiovasc.Surg. 28/3, 206-210 (1980)

Pleurametastasen konnen ein Mesotheliom vortauschen Sommer, Th., M.Kantartzis, M.Garcia, G.E.Schubert Med.Klinik 76, 626-629 (1981)

Akutes Atemnotsyndrom als Folge einer Blutung in einer Schilddruesenzyste Winter, J., M.Kantartzis, Chirurg 52, 780-782 (1981)

Zur Problematik der palliativen endoprothetischen Versorgung des inoperablen Osophaguskarzinoms Sommer, Th., M.Kantartzis, M.Garcia Med .Welt 33, 1810-1811 (1982)

Senkt die Retroperitonealisierung der Anastomosen bei linksseitigen Dickdarmresektionen die postoperative Letalitat? Kantartzis M., J.Lersmacher, L.UIatowski, J.Usmiani Langenbecks Archiv fur Chirurgie 373, 143-146 (1988)

Osophago-jejunostomie: Moderner Trend oder Fortschritt? Ulatowski, L, J.Usmiani, M.Kantartzis, Chirurg 53, 495-498 (1989)

Schlusswort zur Stellungnahme von B.UIrich und K.Kremer zu: “Osophago-jejunostomie: Moderner Trend oder Fortschritt ?” Ulatowski, L., J.Usmiani, M.Kantartzis, Chirurg 54, 156-157 (1989)

Abtragung von Zenker’schen Divertikeln mit Hilfe von automatischen Klammernathgeraten, Lersmacher; J., M.Kantartzis, E.Hoffmann Chirurg 60, 163-165 (1989)

Extrapleurale Zugangswege bei der Versorgung der Bronchusstumpfinsuffizienz nach Pneumonektomie Hoffmann, E., J.Jankowski, J.Lersmacher, M.Kantartzis, Langenbecks Archiv fur Chirurgie 374, 46-50 (1990)

Subtotale Kolektomie mit primarer Aszendorektostomie bei linksseitigem Kolonverschluss Usmiani, J., M.Kantartzis, J.Lersmacher Aktueile Chirurgie 3.25, 83-86 (1990)

Calcific Aortic-valve stenosis and Angiodysplasia of the Colon: Heyde’s Syndrom. Report of two cases, Apostolakis, E., C.Doering, M.Kantartzis, J.Winter, H.D.Schulte Thorac. Cardiovasc.Surg. 38, 371-373 (1990)

Spezielle chirurgische Massnahmen bei Hohlen- und Organverletzungen Varney, M., M.Kantartzis, H.Becker, H.D.Roher Aktuelle Chirurgie 26, 62-68 (1991)

Spatkorrektur nach posttraumatischen Bronchusruptur, Klein, M., M.Kantartzis, H.D.Schulte, Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirurgie 5, 233-235 (1991)

Intubationsbedingte tracheobronchiale Verletzungen Kantartzis M., C.J.Preusse, J.Winter, H.D.Schulte, W.Bircks Z.Herz-, Thorax – und Gefasschirugie 5, 277-280 (1991)

Massive gastrointestinale Blutung aus einer Hepaticojejunostomie bei pankreatogener Mesenterialvenenthrombose Kantartzis M., J.Usmiani, J.Lersmacher, K.Damanakis, E.Hoffmann Langenbecks Archiv fur Chirurgie 377, 141-143 (1992)

Tuberkuloese oesophago-bronchiale bzw. tracheale Fisteln, Kantartzis M., J.Winter, H.Worth, J.Erckenbrecht, H.D.Schulte, W.Bircks, Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirurgie 6, 159-157 (1992)

Multilokulaer metastasiertes Nierenzellkarzinom, Frilling, Α., H.Becker, R.Ackermann, M.Kantartzis, H.D.Roher, Chirurg 63, 68-71 (1992)

Erfahrungen mit 216 oesophagusanastomosen per Hand und mit maschineller ein- und zweireihiger Nahttechnik (SPTU, EEA, ILS) bei Magenmalignomen Damanakis, K., M.Kantartzis, R.Schenk, V.Wissenberg Zent.bl Chir. 117, 583-588 (1992)

Defibrillation energy requirements with single endocardial (Endotak) leads, Winter, J., E.G.Vester, S.Kuhls, Ch.Perings, M.Kantartzis, M.Pauschinger, B.E.Strauer, W.Bircks PACE 16, 540-546 (1993)

Pulmonale Angiodysplasie mit todlicher Lungenblutung Sarbia, M., C.Schroders, N.Korholz, M.Kantartzis, H.E.Gabert DMW 118, 936-940 (1993)

Malignes intrathorakales Schwannom Korbmacher, B., R.Jungblut, M.Kantartzis, W.Bircks Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirurgie 7, 284-288 (1993)

Mediastinals reifes zystisches Teratom, Granetzny, Α., M.Kantartzis, F.Borchard, R.M.Jungblut, H.D.Schulte Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirurgie 8, 220-223 (1994)

Stumpfes Thorxtrauma im Rahmen des Polytrama Ursachen-Folgen-Behandlung, Kantartzis M., M.Varney, A.Granetzny, D.Frehen, H.D.Schulte Z.Herz-,Thorax- und GefaBchirurgie 8:224-226 (1994) (auf Anforderung der Schriftleitung)

Funktionelle und metabolische Myokardschadigung wahrend koronarer Okklusion und wahrend Reperfusion nach Notfall-Revaskularisation unter Kardioprotektion., Kantartzis M., U.Sunderdiek, H.Gransch-Zabel, H.D.Schulte, W.Bircks,G.Arnold,  J.D.Schipke, Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirugie 9: 187-197 (1995) {auf Anforderung der Schriftleitung)

“Pulmonary artery sling”: eine seltene Kardiovaskulare Anomalie – Literaturubersicht, Kantartzis M., H.Gramsch-Zabel, D.Frehen, C.J.Preusse, S.Rammos,D.Schulte, Z.Herz-,Thorax- und Gefasschirurgie 9:242-249 (1995)

Das primare Seminom – ein seltener mediastinaler Tumor A.Granetzny, M.Kantartzis, J.Winter, M.Steinbach, F.Borchard, H.R.Jungblut, H.D.Schulte Langenbecks Archiv fur Chirurgie 380, 149-153 (1995)

Der Wert von CKMB und Myoglobin-Bestimmungen wahrend Reperfusion nach regionaler Myokardischamie am narkotisierten SchweinJ.D.Schipke, U.Sunderdiek, J.Scheja, W.Bircks, G.Arnold, M.Kantartzis, Z.Kardiol. 84, 520-531 (1995)

Trikuspidalklappenersatz Fruh- und Spatergebnisse Hillebrands, K., C.J.Preusse, H.Gramsch-Zabel, H.D.Schulte, M.Kantartzis, Z.Herz-, Thorax- und Gefasschirurgie 10:75-80 (1996)

Cardiac efficiency during coronary occlusion and during reperfusion after emergency revascularisation under cardioprotection, Kantartzis M., U.Sunderdiek, W.Bircks, G.Arnold, J.D.Schipke Thorac. Cardiovasc.Surgeon 44:20-26(1996)

Mitral valve replacement and tricuspid valve repair in a patient with sickle cell disease. George Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael Kantartzis. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Volume 56, Issue 1, February 2008, Pages 56-57

Severe Right Atrial Obstruction Due to Cardiac Extension of a Hepatic Carcinoma. George L. Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael N. Kantartzis Ann Thorac Surg 2009;87:645 •  doi:10.1016/j.athoracsur.2008.04.110

Mitral valve replacement and tricuspid valve repair in a patient with sickle cell disease. George Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael Kantartzis. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Volume 56, Issue 1, February 2008, Pages 56-57

Severe Right Atrial Obstruction Due to Cardiac Extension of a Hepatic Carcinoma. George L. Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael N. Kantartzis Ann Thorac Surg 2009;87:645 •  doi:10.1016/j.athoracsur.2008.04.110

Giant Left Ventricular Aneurysm and Intraventricular Septal Defect After Silent Myocardial Infarction.George Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael Kantartzis. Hellenic J Cardiol 2009; 50: 142-143

  1. Abstracts

Fehlermoglichkeiten bei maschinellen Kolonanastomosen (EEA, SPTU) Usmiani, J., L.UIatowski, M.Kantartzis, P.Prohm Acta Chirurgica Austriaca 70, 46 (1983)

The pleural drainage positioned under visual control: Primary Therapeytic Concept of early Pleural Empyema Winter, J., B.MuIIer, M.Kantartzis, C.J.Preusse, H.D.Schulte, W.Bircks, Thorac. Cardiovasc. Surgeon 38 (Suppl. 1) 99, (1990)

Ergebnisse von 42 ausgedehnten “en bloc” Resektionen bei organuberschreitenden kolorektalen Karzinomen Kantartzis M., J.Lersmacher, K.Damanakis, E.Hoffmann Aktuelle Chirurgie (1991)

Use of myoglobin measurements during myocardial reperfusion after regional ischemia and cardiac arrest in the pig Souvatzis, X., U.Sunderdiek, M.Kantartzis, J.Scheja, J.D.Schipke Pflugers Archiv 419, Suppl 1, R 110 (1991)

Regional ischemia and reperfusison:The effect of myocardial protection on the infarct size in the pig Sunderdiek, U., M.Kantartzis, X.Souvatzis, B.Peter, J.D.Schipke Pflugers Archiv 419, Suppl 1, R 110 (1991)

Ist die Notembolektomie nach Vosschulte bei fulminanter Lungen- embolie noch gerechtfertigt? Damanakis, K., M.Kantartzis, Phlebologie 5,54 (1991)

Die rein endokardiale Defibrillation: Erfahrungsbericht uber 10 konsekutive Faelle Winter, J., S.Kuhls, E.G.Vester, M.Kantartzis,U.Sunderdiek, C.Perings, Herzschr. Elektrophys. 2, 177, (1991)

Myokardiale Funktionsindizes bei Koronararterienverschluss und Reperfusion, Sunderdiek, U., M.Kantartzis, J.D.Schipke, G.Arnold Z.Kardiol. 80, Suppl 6, 31 (1991)

Mechanischer myokardialer Wirkungsgrad wahrend regionaler Ischamie und wahrend Reperfusion nach globaler Ischamie Schipke, J.D., U.Sunderdiek, B.Peter, X.Souvatzis, M.Kantartzis, Z.Kardiol. 80, Suppl. 6, 31 (1991)

Akuter KoronararterienverschluS: Operation unter “Kardioplegie” oder mit Hilfe des “ischamischen Herzstillstandes ?”, Kantartzis M., J.D.Schipke, U.Sunderdiek, X.Souvatzis, H.D.Schulte, G.Arnold, W.Bircks Z.Kardiol. 81 (Suppl.) 1:134 (1992)

Extrapleurale Versorgung einer rechtsseitigen Bronchusstumpf- insuffizienz, Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann Langenbecks Archiv fur Chirurgie Kongressband 551 (1992)

Einfluss einer zusatzlichen globalen Ischamie auf den Ischamie- Reperfusionsschaden nach 60-minutiger Koronarokklusion Sunderdiek, U., M.Kantartzis, X.Souvatzis, K.F.Burrig, J.D.Schipke Z.Kardiol. 81, Suppl 1, (1992)

Korreliert das Serum Myoglobin mit der Erholung der postischamischen Myokardfunktion und der Infarktgroesse? Souvatzis, X., U.Sunderdiek, M.Kantartzis, J.D.Schipke, Z.Kardiol. 81, Suppl 1, (1992)

Acute coronary occlusion: validity of different cardioprotective techniques for subsequent global ischemia studied in anesthetised pigs Sunderdiek, U., M.Kantartzis, J.D.Schipke, H.D.Schulte, G.Arnold, W.Birkcs, J.Cardiovasc. Surg 4, Suppl 33, 104 (1992)

Extended extracorporeal circulation for treatment of acute intraoperative myocardial failureKlein, M.,H.D. Schulte, M.Kantartzis, C.J.Preusse,W.Bircks, J.Cardiovasc. Surg 30.33 (Suppl) 84, (1992)

Klinische Erfahrungen mit der rein endokardialen Elektrodenimplantation bei automatischen Cardioverter-Defibrillatoren Vester, E.G., J.Winter, S.Kuhls, M.Kantartzis, W.Bircks, B.E.Strauer Z.Kardiol. 81 (Suppl 3) 48, (1992)

Metachrone, multiorgane Metastasierung eines Rectumkarzinoms: Ein Fallbericht Muller, F.P.; W.U.Schmidt, M.Kantartzis, R.Hesterberg Akt.Chirurgie (1993)

Polytrauma und stumpfes Thoraxtauma, Kantartzis M., M.Varney, A.Granetzny, H.D.Schulte, Langenbecks Archiv fur Chirurgie Suppl. (Kongressbericht 1994) 754-757

Aenderung der myokardialen Impendanz wahrend der intermittierenden Aortenabklemmung bei koronarchirurgischen Eingriffen Preusse, C.J., V.Winkel, E.Gersing, M.Kantartzis, H.D.Schulte Thorac. cardiovasc. Surgeon Suppl. 42, 139 (1994)

Ischamie wahrend Kardioprotektion: Funktionelle und metabolische Schadigungen wahrend der Reperfusion., Kantartzis M., U.Sunderdiek, H.Gransch-Zabel, H.D.Schulte, W.Bircks G.Arnold, J.D.Schipke Z.Kardiol. 84:244(1995)

Funktional and metabolic damage after ischaemia under cardioprotection Kantartzis M., U.Sunderdiek, H. Gramsch-Zabel,H.D. Schulte, W.Bircks, Arnold, J.D. Schipke, Thorac. Cardiovasc. Surgeon 43:128 (1995)

Thoracic surgical aspects about multiply injured patients, Kantartzis Μ., H. Tzortzakis, D. Frehen, M. Varney, S. Ebstein,H.D.Schulte, D. Lymperiadis, D. Tsoupis, The European Journal of Emergency Surgery and Intensiv Care Vol.XX Suppl. to No. 3 – September 1997

  1. Δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο

Το κόστος των υπηρεσιών υγείας και τα όρια της ιατρικής ηθικής, Μ.Κανταρτζής, Οικονομικός Ταχυδρόμος Φ. 17 (2190) 25 Απριλίου 1996

Η καρδιά ένας κρίκος στην αρμονία του ανθρωπίνου σώματος, Μ.Κανταρτζής, Αφιέρωμα: «Η ενότητα των αντιθέσεων», Ελευθεροτυπία, Τεύχος 98 6 Φεβρουαρίου 2001

  1. Ανακοινώσεις

Experience with the Russian SPTU circular sutur apparatus in 866 anastomoses in the gastrointestinal tract Kantartzis M., J.Lersmacher, J.Winter, E.Hoffmann Second International Symposium of Stapling Luxembourg (1988)

Esophagectomy as treatment of carcinoma of the lower end of the esophagus using the stomach for esophagoplasty (Videofilm), Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann, 1st European Congress of Video Surgery, Lisbon(1998)

Therapy of gastric cancer by “en bloc” resection of the stomach, the spleen with tail of the pankreas the posterior peritoneum of the omental bursa and the regional lymph nodes (Videofilm), Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann 1st European Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

Treatment of bronchopleural fistula after pneumonektomy using an extrapleural transpericardial approach (Videofilm), Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann 1st European Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

The technique of the right-sided transperikardial pneumonectomy using a stapling devise Lersmacher, J., M.Kantartzis, E.Hoffmann European Association of Video Surgery 1stEuropean Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

Billroth II to Billroth I transformation as therapy of the dumping syndrome, Lersmacher, J., M.Kantartzis, E.Hoffmann, European Association of Video Surgery, 1st European Congress of Video Surgery, Lisbon (1988)

Zur Versorgung einer langstreckigen Intubationsbedingten Trachealruptur, Kantartzis M., C.J.Preusse, J.Winter, M.Klein, H.D.Schulte, W.Bircks Thoraxchirurgisches Symposium Heidelberg (1990)

Tuberkuloese bronchooesophageale Fistel. Kantartzis M. Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfalischer Chirurgen Dusseldorf (1990)

Die unter Sicht gelegte Thoraxdrainage als primares Therapiekonzept des frilhen PleuraempyemsWinter, J., B.MuIIer, M.Kantartzis, C.J.Preusse, H.D.Schulte, W.Bircks 19. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Thorax-, Herz-und Gefaesschirurgie (1990)

Spatkorrektur nach posttraumatischer Bronchusruptur Klein, M., M.Kantartzis, H.D.Schulte Thoraxchirurgisches Symposium Heidelberg (1990)

Ergebnisse von 42 ausgedehnten “en bloc” Resektionen bei organuberschreitenden kolorektalen Karzinomen Kantartzis M., J.Lersmacher, K.Damanakis, E.Hoffmann, 157 Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfalischer Chirurgen Detmold (1991)

Ist die Notembolektomie nach Vosschulte bei fulminanter Lungenembolie noch gerechtfertigt? Damanakis, K., M.Kantartzis, 31 Kongress der Deutschen Gesellschaft fiir Phlebologie Frankfurt (1991)

Die rein endokardiale Defibrilation – Erfahrungsbericht uber 10 konsekutive FalleWinter, J., S.Kuhls, E.G.Vester, M.Kantartzis, U.Sunderdiek, C.Perings 4. Jahrestagung der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher der Deutschen Gesellschaft fur Herz- und Kreislaufforschung Mainz, (12.-14. Marz 1991)

Extended extracorporal circulation for treatment of acute intraoperative myocardial failureSchulte, H.D., M.Kantartzis, M.Klein, C.J.Preusse, J.Winter, W.Bircks, Second international Symposium, Bad Oeynhausen, (5.-7. September 1991)

The intraoperatively failing Heart: Results after intraoperative support perfusionSchulte, H.D., M.Klein, C.J.Preusse, M.Kantartzis, W.Bircks 3rd combined meeting of the Nederlandse vereinigung voor thoraxchirurgie and the Deutsche Gesellschaft fur Thorax-, Herz- und Gefasschirurgie Maastricht, (7.-9. November 1991)

Implantation of mechanical valve protheses in mitral valve disease with preservation of the posterior mitral leaflet and results after three years Schulte, H.D., D.Horstkotte, M.Klein, C.J.Preussse, M.Kantartzis, W.Bircks, 3rd combined meeting of the Nederlandse vereinigung voor thoraxchirurgie and the Deutsche Gesellschaft far Thorax-, Herz- und Gefasschirurgie Maastricht, (7.-9. November 1991)

Surgical aspects of AICD-lmplantation Winter, J., M.Kantartzis, 3rd German-Turkish Joint Symposium of Cardiovascular Surgery and Cardiology Dusseldorf, (1991)

Use of myoglobin measurements during myocardial reperfusion after regional ischemia and cardiac arrest in the pig, Souvatzis, X., U.Sunderdiek, M.Kantartzis, J.Scheja, J.D.Schipke, 70.Tagung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft (Herbsttagung), Freiburg (1991)

Regional ischemia and reperfusion: The effect of myocardial protection on the infarct size in the pig, Sunderdiek, U., M.Kantartzis, X.Souvatzis, B.Peter, J.D.Schipke 70.Tagung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft (Herbsttagung) Freiburg, (1991)

Surgical therapy of early stages of non-small cell lung cancer (Invited lecture), Kantartzis M., Kongressband (Advances in the diagnosis and treatment of lung cancer) 2nd European interuniversity Symposium, Saloniki-Griechenland (1992)

Surgery with ischemic cardiac arrest or with cardioplegia in case of acute coronary occlusion? A study in anesthetesed pigs, Kantartzis M., U.Sunderdiek, J.D.Schipke, X.Souvatzis, C.J.Preusse, H.D.Schulte, G.Arnold, W.Bircks 2nd interantional congress of cardiology Saloniki-Griechenland, (9-12 June 1993)

Notfallrevaskularisation des Myokards bei akutem Koronararterien- verschluss: “Kardioplegie” oder “ischamischer Herzstillstand”?, Kantartzis M., J.D.Schipke,U.Sunderdiek,C.J.Preusse,H.D.Schulte,G.Arnold,W.BircksFourth meeting of the HTK Study group Heidelberg, (Oktober 1993)

Efficiency of high volume cardioplegia during longterm cardiac arrest Preusse, C.J., E.Alberts, M.Kantartzis, H.D.Schulte Fourth meeting of the HTK Study group Heidelberg (Oktober 1993)

Stumpfes Thoraxtrauma im Rahmen des Polytraumas: Ursachen-Folgen-Behandlung, Kantartzis M., M.Varney, A.Granetzny, H.D.Schulte, 111. Deutscher Chirurgenkongress, Miinchen, (April 1994)

Extrapleural repair of right Bronchialstumpinsufficiency, Kantartzis M., International Congress for Lung Cancer Athen (June 1994)

Extrapleural repair of right Bronchialstumpinsuficiency Schulte H. D, A. Granetzny, J. Lersmacher, E. Hoffmann, M. Kantartzis, Skandinavischen Kongreft fur Herz- und Thoraxchirurgie Kopenhagen (August 1994).

Chirurgische Prinzipien der Pneumothorax- und Pleuraempyem- behandlung (Invited Lecture), Schulte, M. Kantartzis. Kongressband, Symposium: Interventionelle Radiologie Koln (November 1994)

Extrapleurale Versorgung der rechtsseitigen Bronchstumpfinsuffizienz, Kantartzis M.,J. Lersmacher, D. Frehen, H.D. Schulte, E. Hofmann 3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Thoraxchirurgie Munchen (November 1994)

Ischamie wahrend Kardioprotektion: Funktionelle und metabolische Schaedigungen wahrend der Reperfusion., Kantartzis M., U. Sunderdiek, H. Gramsch-Zabel, H. D Schulte, W.Bircks, G. Arnold, J. D. Schipke, 61 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Herz-, und Kreislaufforschung, Mannheim (1995)

Thoraxchirurgische Aspekte bei Polytrauma, M.Kantartzis, M.Varney, S.Ebstein, A.Granetzny, D.Frehen, H.D.Schulte 3.Deutscher interdisziplinarer Kongress fur Intensivmedizin (DIVI 95) Hamburg (1995)

Thoracic surgical aspects about multiply injured patients, M.Kantartzis, H.Tzortzakis, D. Frehen, M. Varney, S. Ebstein, H.D. Schulte, D. Lymperiadis, D. Tsoupis 2th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Athens (1997)

Transmyocardial revascularisation with Laser (Invited Lecture), Kantartzis M., D. Tsoupis2nd Interantional Cardiology Symposium of Patras University ” Cardiology Update” Patras (May 1998)

Transmyocardial Laser Revascularisation: Current Experience and Future Direction (Invited Lecture), Kantartzis M., D. Tsoupis, Balkanic Medical Days, lasi Romania (April 1999 )

Ακτίνες Laser. Τρέχουσα αντίληψη (Invited Lecture), Kantartzis M., XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Athens ( Νοέμβριος 2000 )

  1. Υπεύθυνος (επιμέλεια και υποστήριξη) εγκριθεισών διδακτορικών διατριβών

Die Problematik der operativen Behandlung komplizierter Ulcera duodeni Ph.Faust, (1988), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf

Die Bedeutung der Bauhinischen Klappe und die Moglichkeit ihrer Erhaltung im Rahmen der Kontinenzerhaltenden Kolektomie M.Wunder, (1991), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf.

Trikuspidalklappenersatz: Fruh- und Spatergebnisse Eine retrospektive Studie K.Hillebrands (1994), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf.

Infektionen transvenoser Herzschrittmachersysteme, Therapie-Ergebnisse, H.Chin, (1994), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf

Klappenersatz Operationen (als Zweiteingriff) nach vorausgegangenen Klappenersatz in einer anderen Position.Eine retrospektive Studie. Κ. H. Dittges, (1994), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf.

ACTH – produzierende Lungentumoren R. Rassmann, (1997), Medizinische Fakultaet der Universitat Dusseldorf

  1. Προεδρείες Επιστημονικών Συνεδρίων

First European Congress of video-Surgery 5-7/11/1988 Lisbon

112. Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie 18-22/4/1995 ICC Berlin

7th European Congress of Surgery “Eurosurgery ’97” 7/6/1997 Athens

10th Congress Helenic Society of thoracic and Cardiovascular Surgeons Athens

12th Congress Helenic Society of Thoracic and Cardiovascular Surgeons. The Atens Crossroad

AMLI 1 .Athens Medical Leadership Athens

AMLI 2 Athens Medical Leadership and Innovation Conference Athens