Διστόμου 5-7, Εντός Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Μαρούσι, 15125, ΑΤΤΙΚΗΣ
+30 6972220301 κα Μπότση Μαρία (Γραμματεία), +30 2106862532 - Κινητό Καθ. Μ. Κανταρτζής +30 6944587388

Ανακοινώσεις

  1. Ανακοινώσεις

Experience with the Russian SPTU circular sutur apparatus in 866 anastomoses in the gastrointestinal tract Kantartzis M., J.Lersmacher, J.Winter, E.Hoffmann Second International Symposium of Stapling Luxembourg (1988)

Esophagectomy as treatment of carcinoma of the lower end

of the esophagus using the stomach for esophagoplasty (Videofilm)

Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann

1st European Congress of Video Surgery, Lisbon(1998)

 

Therapy of gastric cancer by “en bloc” resection of the stomach, the spleen with tail of the pankreas the posterior peritoneum of the omental bursa and the regional lymph nodes (Videofilm) Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann 1st European Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

Treatment of bronchopleural fistula after pneumonektomy using an extrapleural transpericardial approach (Videofilm)

Kantartzis M., J.Lersmacher, E.Hoffmann 1st European Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

The technique of the right-sided transperikardial pneumonectomy using a stapling devise

Lersmacher, J., M.Kantartzis, E.Hoffmann European Association of Video Surgery 1st European Congress of Video Surgery Lisbon (1988)

Billroth II to Bilroth I transformation as therapy of the dumping syndrome

Lersmacher, J., M.Kantartzis, E.Hoffmann

European Association fo Video Syrgery

1st European Congress of Video Surgery

Lisbon (1988)

Zur Versorgung einer langstreckigen Intubationsbedingten Trachealruptur Kantartzis M., C.J.Preusse, J.Winter, M.Klein, H.D.Schulte, W.Bircks Thoraxchirurgisches Symposium Heidelberg (1990)

 

Tuberkolose bronchoosophageale Fistel Kantartzis Tagung            der Vereinigung Niederrheinisch-Westfalischer Chirurgen DQsseldorf (1990)

Die unter Sicht gelegte Thoraxdrainage als primares Therapiekonzept des frilhen Pleuraempyems

 

Winter, J., B.MuIIer, M.Kantartzis, C.J.Preusse, H.D.Schulte, W.Bircks 19.Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Thorax-, Herz-und Gef^chirurgie (1990)

Spatkorrektur nach posttraumatischer Bronchusruptur Klein, M., M.Kantartzis, H.D.Schulte Thoraxchirurgisches Symposium Heidelberg (1990)

Ergebnisse von 42 ausgedehnten “en bloc” Resektionen bei organuberschreitenden kolorektalen Karzinomen Kantartzis M., J.Lersmacher, K.Damanakis, E.Hoffmann

  • Tagung der Vereinigung Niederrheinisch-Westfalischer Chirurgen Detmold (1991)

 

Istdie Notembolektomie nach Vosschulte bei fulminanter Lungenembolie noch gerechtfertigt? Damanakis, K., M.Kantartzis

  1. Kongress der Deutschen Gesellschaft fiir Phlebologie Frankfurt (1991)

Die rein endokardiale Defibrilation – Erfahrungsbericht uber 10 konsekutive Falle

Winter, J., S.Kuhls, E.G.Vester, M.Kantartzis, U.Sunderdiek, C.Perings 4.Jahrestagung der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher der Deutschen Gesellschaft fur Herz- und Kreislaufforschung Mainz, (12.-14. Marz 1991)

Extended extracorporal circulation for treatment of acute intraoperative myocardial failure

Schulte, H.D., M.Kantartzis, M.Klein, C.J.Preusse, J.Winter, W.Bircks

Second international Symposium

Bad Oeynhausen, (5.-7.September 1991)

 

The intraoperatively failing Heart: Results after intraoperative support perfusion

Schulte, H.D., M.Klein, C.J.Preusse, M.Kantartzis, W.Bircks 3rd combined meeting of the Nederlandse vereinigung voor thoraxchirurgie and the Deutsche Gesellschaft fur Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie Maastricht, (7.-9. November 1991)

Implantation of mechanical valve protheses in mitral valve disease with preservation of the posterior mitral leaflet and results after three years Schulte, H.D., D.Horstkotte, M.Klein, C.J.Preussse, M.Kantartzis, W.Bircks

3rd combined meeting of the Nederlandse vereinigung voor thoraxchirurgie and the Deutsche Gesellschaft far Thorax-, Herz- und GefaBchirurgie Maastricht, (7.-9.November 1991)

Surgical aspects of AICD-lmplantation Winter, J., M.Kantartzis

3rd German-Turkish Joint Symposium of Cardiovascular Surgery and Cardiology DQsseldorf, (1991)

Use of myoglobin measurements during myocardial reperfusion after

regional ischemia and cardiac arrest in the pig

Souvatzis, X., U.Sunderdiek, M.Kantartzis, J.Scheja, J.D.Schipke

70.Tagung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft

(Herbsttagung)

Freiburg, (1991)

Regional ischemia and reperfusion: The effect of myocardial protection on the infarct size in the pig

Sunderdiek, U., M.Kantartzis, X.Souvatzis, B.Peter, J.D.Schipke 70.Tagung der Deutschen Physiologischen Gesellschaft (Herbsttagung) Freiburg, (1991)

Surgical therapy of early stages of non-small cell lung cancer (Invited lecture) Kantartzis M.

Kongressband (Advances in the diagnosis and treatment of lung cancer) 2nd European interuniversity Symposium, Saloniki-Griechenland (1992)

 

Surgery with ischemic cardiac arrest or with cardioplegia in case of acute coronary occlusion? A study in anesthetesed pigs

Kantartzis M., U.Sunderdiek, J.D.Schipke, X.Souvatzis, C.J.Preusse, H.D.Schulte, G.Arnold, W.Bircks 2nd interantional congress of cardiology Saloniki-Griechenland, (9-12 June 1993)

Notfallrevaskularisation des Myokards bei akutem Koronararterien- verschluB: “Kardioplegie” oder “ischamischer Herzstillstand”? Kantartzis M., J.D.Schipke, U.Sunderdiek, C.J.Preusse, H.D.Schulte,

G.Arnold, W.Bircks

Fourth meeting of the HTK Study group Heidelberg, (Oktober 1993)

Efficiency of high volume cardioplegia during longterm cardiac arrest Preusse, C.J., E.Alberts, M.Kantartzis, H.D.Schulte Fourth meeting of the HTK Study group Heidelberg (Oktober 1993)

Stumpfes Thoraxtrauma im Rahmen des Polytraumas:

Ursachen-Folgen-Behandlung

Kantartzis M., M.Varney, A.Granetzny, H.D.Schulte

  1. Deutscher ChirurgenkongreB

Miinchen, (April 1994)

Extrapleural repair of right Bronchialstumpinsufficiency Kantartzis M.

International Congress for Lung Cancer Athen (June 1994)

Extrapleural repair of right Bronchialstumpinsuficiency Schulte H. D, A. Granetzny, J. Lersmacher, E. Hoffmann,M. Kantartzis Skandinavischen Kongreft fur Herz- und Thoraxchirurgie Kopenhagen (August 1994).

Chirurgische Prinzipien der Pneumothorax- und Pleuraempyem- behandlung (Invited Lecture)

  • Schulte, M. Kantartzis. Kongressband

Symposium: Interventionelle Radiologie Koln (November 1994)

 

Extrapleural Versorgung der rechtsseitigen Bronchstumpfinsuffizienz Kantartzis M.,J. Lersmacher, D. Frehen, H.D. Schulte, E. Hofmann 3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Thoraxchirurgie Munchen (November 1994)

Ischamie wahrend Kardioprotektion:

Funktionelle und metabolische Schadigungen wahrend der Reperfusion.

  1. Kantartzis,U. Sunderdiek, H. Gramsch-Zabel, H. D Schulte,

W.Bircks, G. Arnold, J. D. Schipke

  1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fdrHerz-,

und Kreislaufforschung

Mannheim (1995)

 

Thoraxchirurgische Aspekte bei Polytrauma

M.Kantartzis, M.Varney, S.Ebstein, A.Granetzny, D.Frehen, H.D.Schulte 3.Deutscher interdisziplinarer KongreB fur Intensivmedizin (DIVI 95) Hamburg (1995)

Thoracic surgical aspects about multiply injured patients M.Kantartzis, H.Tzortzakis, D. Frehen, M. Varney, S. Ebstein, H.D. Schulte, D. Lymperiadis, D. Tsoupis 2th European Congress of Trauma and Emergency Surgery Athens (1997)

Transmyocardial revascularisation with Laser (Invited Lecture) Kantartzis M., D. Tsoupis

2nd Interantional Cardiology Symposium of Patras University ” Cardiology Update” Patras ( May 1998 )

Transmyocardial Laser Revascularisation: Current Experience and Future

Direction (Invited Lecture)

Kantartzis M., D. Tsoupis

Balkanic Medical Days

lasi Romania (April 1999 )

ΑκτίνεςLaser. Τρέχουσα αντίληψη (Invited Lecture) Kantartzis M.,

XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Athens( Νοέμβριος 2000 )

 

  1. Υπεύθυνος (επιμέλεια και υποστήριξη) εγκριθεισών διδακτορικών διατριβών

Die Problematik der operativen Behandlung komplizierter Ulcera duodeni Ph.Faust, (1988)

Medizinische Fakultat der Universitat Dusseldorf

Die Bedeutung der Bauhinischen Klappe und die Moglichkeit ihrer Erhaltung im Rahmen der Kontinenzerhaltenden Kolektomie M.Wunder, (1991)

Medizinische Fakultat der Universitat DOsseldorf

Trikuspidalklappenersatz: Fruh- und Spatergebnisse Eine retrospektive Studie K.Hillebrands (1994)

Medizinische Fakultat der Universitat Dusseldorf·

Infektionen transvenoser Herzschrittmachersysteme

Therapie-Ergebnisse

H.Chin, (1994)

Medizinische Fakultat der Universitat Dusseldorf

Klappenersatz Operationen (als Zweiteingriff) nach vorausgegangenen Klappenersatz in einer anderen Position.Eine retrospektive Studie. Κ. H. Dittges, (1994)

Medizinische Fakultat der Universitat Dusseldorf.

ACTH – produzierende Lungentumoren R. RaBmann, (1997)

Medizinische Fakultat der Universitat Dusseldorf

Mitral valve replacement and tricuspid valve repair in a patient with sickle cell disease. George Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael Kantartzis. Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Volume 56, Issue 1, February 2008, Pages 56-57

Severe Right Atrial Obstruction Due to Cardiac Extension of a Hepatic Carcinoma. George L. Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael N. Kantartzis Ann Thorac Surg 2009;87:645 •  doi:10.1016/j.athoracsur.2008.04.110

Giant Left Ventricular Aneurysm and Intraventricular Septal Defect After Silent Myocardial Infarction.George Lazopoulos, Maria Manns-Kantartzis, Michael Kantartzis. Hellenic J Cardiol 2009; 50: 142-143

Giant metastatic cardiac and abdominal liposarcomas causing hemodynamic deterioration. Lazopoulos G. , Papastavrou L., Kantartzis M.Thoracic and Cardiovascular Surgeon, Volume 59, Issue 2, 2011, Pages 121-123

Cardiac surgery for ergotamine-induced multivalvular heart disease. Lazopoulos G. , Papaioannou G., Kantartzis, M. Thoracic and Cardiovascular Surgeon,Volume 61, Issue 5, 2013, Pages 435-437

 

  1. Προεδρείες ΕπιστημονικώνΣυνεδρίων

First European Congress of video-Surgery 5-7/11/1988 Lisbon

  1. Kongress der Deutschen Gesellschaft fur Chirurgie 18-22/4/1995 ICC Berlin

7th European Congress of Surgery “Eurosurgery ’97” 3-7/6/1997 Athens